Shigeaki  Kajiwara

オリンピック選手を目指していた時代に、大阪府から秩父宮記念メダルを送られた!
プレス
19_Osaka_Club
19_Osaka_Club
Japion35
Japion35
Japion2010
Japion2010
YomiTime
YomiTime
shige_news
shige_news
DailySun
DailySun
1/1